Nieuws uit In Oud-Zevenaar

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Processie 18 juni 2023
Aan het begin van drie dagen kermis gaan wij als dorpsgemeenschap van Oud-Zevenaar en Ooy in processie door ons dorp. Rond 11.40 uur zullen de deelnemers zicht opstellen buiten de kerk.De processie start om 12.00 uur vanuit de kerk. Wij nodigen onze dorpsgenoten en andere belangstellenden uit om mee te gaan in de processie, of om te komen kijken. U kunt buiten bij de kerk aansluiten. Bij het rustaltaar in de Tichelkamp wordt ee overweging gehouden. Tijdens de tocht bidden en zingen we
Twee bijenhotels onderweg
Vorig jaar is er tijdens de processie geld opgehaald voor werkgroep Oké. Het geld wordt besteed aan 2 bijenhotels. Die worden vervaardigd door de zorgboerderij Nova in Pannerden. Een is er klaar en wordt waarschijnlijk in de week van 5 juni geplaats achter de kerk. Het 2e moet nu nog gemaakt worden en zal te zijner tijd geplaats worden op het natuurgebied De Plak aan de Sleeg in Zevenaar. Dat is onze planning.Andere activiteiten in Oud-Zevenaar (zie
Kermis in Oud-Zevenaar
Kom allemaal naar de gezellige kermis
Nieuwe openbare laadpaal Hofweg
Sinds 17 mei is de eerste en enige openbare laadpaal geinstalleerd aan de Hofweg. Openbare publieke laadpunten zijn laadpalen waar iedereen zijn of haar elektrische auto kan opladen. Het is verplicht je auto zo snel mogelijk weer te verplaatsen nadat je laadsessie is voltooid, zodat iedereen gebruik kan maken van de laadpaal. 
Nieuwe functies inoudzevenaar.nl
Wil je niks missen in Oud-Zevenaar? Kijk dan naar de nieuwe onderstaande functies!
Oud-Zevenaar heeft een dorpstoekomstplan
Meer betaalbare woningen voor jongeren én een collectieve voorziening op een centrale plek in het dorp. Dat zijn een paar belangrijke wensen van de inwoners van Oud-Zevenaar. Ruim 160 inwoners (kinderen, jongeren en 25+) deelden hun ideeën over de toekomst van Oud-Zevenaar. Dorpsnetwerk InOudZevenaar haalde met hulp van Leefbaarheidsalliantie Gelderland deze ideeën op. Nu zijn alle ideeën samengevat te lezen in het dorpstoekomst ‘Oud-Zevenaar in 2040: samen bouwen aan ons
Teken petitie 'geen scholen Vestersbos'
Stichting Liemers Novem en de gemeente Zevenaar hebben het plan om twee bestaande basisscholen uit de wijk Zonnemaat te verplaatsen naar de locatie Vestersbos. De komst van deze twee basisscholen op ongeveer 1,5 kilometer van IKC St. Martinus in Oud-Zevenaar heeft een grote impact op de leefbaarheid van Oud-Zevenaar en Ooy.De geboorte van kinderen in het dorp neemt sterk af. We zien dit terug in het aantal leerlingen op IKC St. Martinus. IKC St. Martinus zorgt van oudsher voor
Kom kijken naar het dorpstoekomstplan!
Het is zo ver; het dorpstoekomstplan van Oud-Zevenaar is klaar! Op zaterdag 1 april (geen grap!) tussen 11.00 en 15.00 uur presenteren we deze op het schoolplein van IKC St. Martinus. Je bent van harte welkom om te komen kijken wat de wensen en ideeën van ons allemaal zijn.160 buren meegedachtVanaf eind september tot en met eind november hebben meer dan 160 buren meegedacht over het toekomstplan. 15 kinderen, 15 jongeren en 90 volwassenen spraken we tijdens de
Statistieken 2022 & poll deelauto
Wisten jullie dat in 2022 de website van inoudzevenaar.nl 4500 unieke bezoekers had? Dat is een mooi bereik!Het bericht over de omgevingsvisie trok 300 unieke bezoekers en Heel Oud-Zevenaar bakt 225 unieke bezoekers.Op 13 januari is er een poll verstuurd om te zien of er interesse is voor een deelauto in Oud-Zevenaar. In totaal hebben 40 mensen gereageerd, waarbij 18 mensen interesse hadden en 22 mensen geen interesse. Zijn er een of twee personen die het concept van een
Ontwikkeling Sint-Martinus kerk
ontwikkelingen Sint-Martinus kerk Oud Zevenaar Op 3 december hebben Michael Willemsen en Roy Barthen de plannen gepresenteerd voor de kerk in Oud- Zevenaar.Wij hebben de plannen middels een film getoond. Daarnaast waren er plattegronden en mogelijke uitwerkingen te zien.Het doel was ook om te vragen wat in de concepten anders zou kunnen en welke doelgroep hier nu belangstelling voor heeft.Er was een grote opkomst, geschat tussen de 150 en 200
Werkgroep Oke
De werkgroep Oke is ontstaan in 2009 naar aanleiding van amfibieën onderzoek in de Liemers en het enthousiasme van een paar mensen om onderhoud te plegen t.b.v. van een bijzondere natuur in de eigen omgeving.Het jaaroverzicht voor 2022 is beschikbaar over het werk van werkgroep Oke. Interesse? Neem contact op met Rieny Putmans via onderstaande contactgegevens.De werkgroep is ook altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de onderhoudswerkzaamheden (maaien, wilgen
Ik laad accuraat
Schade voorkomen aan de accu van je e-bike of e-scooter? Op iklaadaccuraat.nl vind je tips om je e-bike of e-scooter veilig op te laden. Dit zorgt ervoor dat je accu langer meegaat, en verkleint de kans op brand.Voorkom schade, ga voor tips naar www.iklaadaccuraat.nl