Nieuws uit Senior Actief

Resultaten woonenquête
Recentelijk hebben wij een enquête verzonden naar onze leden over de wensen m.b.t. wonen. In totaal hebben wij 220 leden geïnformeerd en is de oproep verspreid via het platform inoudzevenaar.nl. Er zijn 112 reacties gekomen.Aan de uitslag van de enquête kunnen we in onze ogen derhalve veel waarde toekennen.Opvallend is dat er relatief veel jongeren de enquête hebben geretourneerd. Deze groep heeft veel belangstelling voor wonen in met name Oud Zevenaar